Båtforening


Velkommen til Nes Hageby Båtforening
 


 

Nes Hageby Båtforening er er privat båtforening med plass til omlag 170 båter fordelt på 4 brygger innerst i Grønsund på Nesbru. Foreningen har i tillegg en brygge med vinterhavn (boblehavn) samt en mindre opplagsplass i enden av Grønsundveien.

Foreningen ledes av et styre som velges blant medlemmene hvert annet år. Alle medlemmer har rett til en 2,5m bred båtplass hos foreningen. Dersom man ønsker større plass kan man søke om dette i forkant av hver sesong.

Vi har de siste årene også hatt rom for å ta inn et begrenset antall eksterne leietagere i havnen.

Her på hjemmesiden vår finner du oppdaert informasjon knyttet til havnen og opplagsplassen vår. Her finner du også søknadsskjema for å søke havneplass, boblehavn plass samt opplagsplass. De aktuelle skjemaer gjøres tilgjengelig i et begrenset tidsvindu hver sesong. Vi har pr i dag desverre ikke anledning til å forvalte noen ventelisteordning for eksterne leietagere.