Priser

Prisene er godkjent av Generalforsamlingen 13. Februar 2013

Kontingent:

  • Aktive medlemmer   kr. 800,-
  • Passive medlemmer   kr. 300,-

Sommerhavn:

Plass bredde Medlemmer Eksterne
Opp til 2,5 m kr 0 kr 6 180
2,5 – 3,0 m kr 1 080 kr 7 570
3,0 – 3,5 m kr 1 620 kr 8 650
3,5 – 4,0 m kr 2 165 kr 9 735
4,0 – 4,5 m kr 2 705 kr 10 815
4,5 – 5,0 m kr 3 245 kr 11 895
5,0 – 5,5 m kr 3 785 kr 12 980
Bøye kr 3 245 kr 3 245

Styret kan kun i helt spesielle tilfeller gi adgang til utleie av bryggeplass utover 2,5 meter.

Kranbil:

Båtstørrelse Medlemmer og eksterne leietagere

  • Inntil 17 fot kr. 1000,-
  • 18 – 22 fot   kr. 1000,-
  • Over 23 fot kr. 1000,-

Pris for kranbil er inkl. 25 % mva. og gjelder uttaket våren 2013 og opptaket høsten 2013.

Opplag:

Båtstørrelse                      Medlemmer                    Eksterne leietagere

Inntil 12 fot                      kr.   155,-                       kr.   775.-

12 – 17 fot                        kr. 310,-                          kr.  1290,-

18 – 22 fot                         kr. 515,-                          kr. 2575,-

Over 23 fot                       kr. 775,-                         kr. 3090,-

Vinterhavn:

  • Medlemmer:  kr. 2060,-
  • Eksterne leietakere:  kr. 4120,-