Siste nytt fra båtforeningen

Nes Hageby Båtforening har fått nye websider (Jan 2018)- se https://www.havneweb.no/neshageby/

Dette er siste melding fra båtforeningen på denne websiden.

Nytt fra båtforeningen (13 oktober 2017)

Sommerhavnen ble avsluttet 1 oktober og vi har startet å flytte båtene til vinterhavnplassene.

Vi må derfor be alle som ikke har flyttet båtene sine om å gjøre det så fort som mulig.

Hvis dere dere har sommerplass som allerede er satt opp som vinterplass (se listen) er det ekstra viktig å gjøre dette omgående.

Husk også å fjerne joller fra bryggene.

Nytt fra båtforeningen (22 september 2017)

Det blir dugnad søndag 22 oktober fra 1400 og utover. Mer info kommer senere. Søknad om båtopplag er nå lukket.

Nytt fra båtforeningen (25 August 2017)

Båtopptak

Det er nå åpnet for å søke om opplagsplass. Etter søknadsfristen er utløpt vil det bli distribuert liste med eksakte opptakstider. Det er satt opp tre datoer:

 • Onsdag 13 September ettetmiddag
 • Onsdag 27 September ettermiddag
 • Lørdag 30 September fra kl 1100

Nedenfor følger reglene for det kommende opptaket:

 • Hengere: Opplagsplassen skal være ryddet og alle hengere, båter og liknende må være fjernet fra opplagsplassen senest søndag 10. september.
 • Fellesopptaket 13., 27. og 30. september. Av sikkerhetsgrunner skal det ikke være biler eller barn på opplagsplassen under opptaket. Det må ikke brukes høytrykksspyler når kranen er i virksomhet på opplagsplassen. Vi anmoder alle om å utvise forsiktighet og adlyde instrukser fra kranfører. Alle båter skal merkes tydelig med navn, adresse og telefonnummer.
 • Eget opptak- fra 30. september kl 1600. Det skal ikke plasseres båter på opplagsplassen før det organiserte opptaket er ferdig lørdag ettermiddag. Det blir trangt og båtene må plasseres slik at plassen utnyttes maksimalt. Hvis dere er i tvil om plassering ta kontakt med opplagsjefen. Alle båter skal merkes tydelig med navn, adresse og telefonnummer. Merkelapper og strips finnes i boksen på veggen av opplagsbrakken.

Boblehavn

 • Det er nå åpnet for å søke om plass i boblehavn. Etter søknadsfristen er utløpt vil man få tildelt plass.
 • Vi har masse ledig kapasitet i boblehavnen og eksterne er velkomne hos oss. Tips venner og kjente om dette!
 • Se regler for vinterhaven her.
 • Sommerhavnen avsluttes 30 september.

Nytt fra båtforeningen ( 4 mai 2017)

Vaktlisten for sommeren er klar. Listen kan ses her.  Oppdatert beskrivelse av vaktordningen finner du her.

Nytt fra båtforeningen ( 25 april 2017)

Plassene for sommerhavnen er nå fordelt. Se båtplassfordeling.

Nytt fra båtforeningen ( 19 april 2017)

Nå er det kun kort tid til båtene skal på vannet.

Under følger liste med utsettider. Tidene er cirka-tider og det vil sikkert bli endringer. Vi ber alle være klare til utsett i god tid før det estimerte utsettidspunktet.

Bunnstoff

For å unngå at bunnstoff smitter over fra en båt til en annen er det viktig at bunnstoffet er skikkelig tørt før utsettet.

Sikkerhet

Av sikkerhetsgrunner skal det ikke være biler eller barn på opplagsplassen under utsettet. Vi anmoder alle om å utvise forsiktighet og adlyde instrukser fra kranfører.

Båter på tilhenger

Alle med båter som ikke skal settes ut av kranbilen må fjerne sine båter senest tirsdag 2. mai.

Opprydding og orden på opplagsplassen

Av hensyn til alle beboere, særlig opplagsplassens nærmeste naboer, er det viktig at opplagsplassen er ryddig. Alle har ansvar for at området der deres båt sto er skikkelig ryddet. Alt opplagsutstyr skal fjernes fra opplagsplassen så snart som mulig etter utsettet. Det er i strid med vedtektene å plassere båter, hengere eller annet løsøre på opplagsplassen uten at det er gitt særskilt tillatelse. Brudd på denne bestemmelsen er belagt med et gebyr på kroner 1000,-

Tomme tilhengere

Fra onsdag 10. mai kan medlemmene plassere tilhengere avgiftsfritt innerst på plassen (mot idrettsbanen). Denne rettigheten gjelder kun for medlemmer av båtforeningen. Du må melde navn og tilhenger via http://www.neshageby.com/batforening/kontakt/ att: opplagssjef. Tilhengerne må også være tydelig merket med navn, adresse og telefonnummer. Bruk merkelappene som ligger i postkassen på opplagsboden.

Vi krysser fingrene for en godværssommer og ønsker dere alle en strålende båtsesong!

Vennlig hilsen

Styret i Nes Hageby Båtforening

Opplagsjef

Utsettdato Tidspunkt Etternavn Fornavn Båt
05.05.2017 14:20 bakken Hans Gunnar uttern d 55
05.05.2017 14:40 Bjørnstad Leif Bernhard RYDS 568
05.05.2017 15:00 Fjeldsaa Lars Ibiza
05.05.2017 15:20 Amundsen Kjell Bayliner Element
05.05.2017 15:40 Helgesen Helge Uttern 550
05.05.2017 16:00 Staver Kristofer Yanmarin
05.05.2017 16:20 rossland Anfinn Hansvik
05.05.2017 16:40 Nilsen Tore Grand
05.05.2017 17:00 Børs-Lind Jesper Uttern D62
05.05.2017 17:20 wethe per einar morgan 630dc
05.05.2017 18:00 Hillesund Øyvind Askeladden 585
05.05.2017 18:20 Lundsrud Lars Windy 22
05.05.2017 18:40 Eick Mathias Polar 22
05.05.2017 19:00 Nordahl-Olsen Torkill Marex 21 Flexi
05.05.2017 19:20 hveding axel schaefer 300
05.05.2017 19:40 morten solvam tresfjord
06.05.2017 09:00 Jaeck Henrik Fjord Terne
06.05.2017 09:20 Aston Leonard Ibiza T 20
06.05.2017 09:40 Kristiansen Bjørn E Wellcraft
06.05.2017 10:00 Nielsen Dag Windy
06.05.2017 10:20 Eivindson Ole Bjørn Grimstad Plast (GP700)
06.05.2017 10:40 Løvseth Fabian jeannau cap 8,5
06.05.2017 11:00 Lippert Levi Saga 25 HT
06.05.2017 11:40 Nyegaarden Jan Albin 25
06.05.2017 12:00 Qviller Theodor Sag 27 AC
06.05.2017 12:20 Lindstad Arnfinn Windy
06.05.2017 Engelstad Øyvind Saver 550

 

Nytt fra båtforeningen ( 05 april 2017)

Det er nå vann på opplagsplassen.

Årets båtutsett blir  5 og 6 mai.

Det blir dugnad for vellet og båtforeningen 9 mai.

Nytt fra båtforeningen ( 06 mars 2017)

Referat fra årsmøtet finner du her.

Styret

Nytt fra båtforeningen ( 10 februar 2017)

Velkommen til Kirkestuen i Holmen kirke 28 februar kl. 20:00
Gi beskjed til naboer (det er ikke sikkert at mail listen er komplett).
Linker til:
Dagsorden, Innkallelse og  årsberetning 2016 og budsjett 2017
Revisjon av regnskapet 2016

Nes Hageby Vel og Nes Hageby Båtforening vil avholde sin generalforsamling på samme dag og sted. Vellet vil holde sin i forkant av båtforeningen (Vellet’s innkallelse kommer snart).

Årets båtutsett blir  5 og 6 mai.
Vi har nå åpnet for søknader til sommerhaven – denne stenger 20 mars.

Med vennligst hilsen
Styret i NHB

SØKNADSSKJEMA FOR Sommerhavn  2017 er nå åpent

Nytt fra båtforeningen (19 november 2016)

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling finner du her. Styrets forslag ble vedtatt og vi starter oppussing av brygge 1 så snart som mulig.

For å kunne ha en trygg og ryddig vinterhavn har styret oppdatert instruksen.  Det blir sent ut en mail til som ligger i havnen i vinter.

Vi har nå satt opp bom ved innkjørsel til opplagsplass. Bommen vil snart bli låst for vinteren. De som har søkt og betalt, vil få tilsendt en mail med koden til låsen. Det er viktig at alle låser etter seg.

Nytt fra båtforeningen (9 november 2016)

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I årets generalforsamling ble foreningens medlemmer orientert om at brygge 1 var moden for utskifting, men at dette ikke sto på planen for 2016. Nå viser det seg at tilstanden er så dårlig at den må gjennom et omfattende vedlikehold umiddelbart. Festepunktene for utriggerne er så vidt dårlige at vi står i fare for at utriggerne løsner. Arbeidet må derfor igangssettes før isen setter seg.  Da dette ikke er budsjettert for i 2016, innkaller vi til ekstraordinær generalforsamling. På grunn av tidsnød må vi fravike den ordinære innkallingstiden på 14 dager og  sette datoen for generalforsamlingen til mandag 14. november.

Vi har fått et tilbud fra Bryggeservice a/s på dette arbeidet som innebærer en kostnad på vel 530 000 kroner. Dette ligger innenfor foreningens økonomiske handlingsrom og vil ikke innebære noen merkostnader for medlemmene.

Vedlikeholdet innebærer at man beholder bryggestammene, men skifter:

-           T skinne, som er festepunktet for utriggere

-           Skifter alle gamle utriggere

-           Trekker sammen bryggeelementene

-           Nye strøm og vannsøyler

Styrets forslag:

Styret anbefaler at tilbudet fra Bryggeservice a/s aksepteres.

På grunn av fare for frost må arbeidene gjennomføres umiddelbart.

Dagsorden og fullmakt
Tegning brygge 1

 

Styret i NHB

Nytt fra båtforeningen (7 oktober 2016)

Dugnad for Nes Hageby båtforening 16 oktober

 

Nå er høsten kommet og det er på tide å klargjøre båthavnen og området for vinteren. Det blir dugnad søndag 16 oktober kl 1300 til ca 1600.
Oppmøte er i havnen kl 1300. Dugnaden er både for båtforeningens medlemmer og leietakere.

Vi skal blant annet:
> Ta opp badebrygge.
> Skrape uteliggerer brygger.
> Skrape dyser.
> Rydde skog – det kommer container.
> Bytte lys.
> Sette på kjetting på bygge 3.
> Forberede bom på opplagsplassen.

Ta gjerne med utstyr som passer til dugnad.
Vi koser oss med forfriskninger etter dugnaden. Det pleier alltid å bli en hyggelig ” treff” for oss i foreningen.

Om du ikke kan denne dagen finnes det alltid flere ting som skal gjøres så bare meld deg til oss ( havnesjef Nils Sanner  41 30 15 56 eller formann nils j mortensen 92 68 86 18) så finner vi en dag som passer for det som skal gjøres.

Vel møtt til årets hyggeligste dugnad i DIN HAVN.

Med vennlig hilsen
Styret i NHB

Nytt fra båtforeningen (31 August 2016)

Vi skal renovere opplagsplassen før vi setter opp båtene. Alle som har tilhengere plassert der må fjerne disse så fort som mulig og senest innen søndag 4 september.

Dugnad

Sett av søndag 16 oktober fra kl 1300.

Båtopptak – frister

Siste frist for å søke om opplagsplass og vinterhavn er 2 september.
Sommerhavnen avsluttes 1 oktober.

Nytt fra båtforeningen (22 August 2016)

Båtopptak

Det er nå åpnet for å søke om opplagsplass. Etter søknadsfristen er utløpt vil det bli distribuert liste med eksakte opptakstider.
Nedenfor følger reglene for det kommende opptaket:

 • Hengere: Opplagsplassen skal være ryddet og alle hengere, båter og liknende må være fjernet fra opplagsplassen senest 11. september.
 • Fellesopptaket 15., 23. og 24. september. Av sikkerhetsgrunner skal det ikke være biler eller barn på opplagsplassen under opptaket. Det må ikke brukes høytrykksspyler når kranen er i virksomhet på opplagsplassen. Vi anmoder alle om å utvise forsiktighet og adlyde instrukser fra kranfører. Alle båter skal merkes tydelig med navn, adresse og telefonnummer.
 • Eget opptak- fra 26. september. Det skal ikke plasseres båter på opplagsplassen før det organiserte opptaket er ferdig lørdag ettermiddag. Det blir trangt og båtene må plasseres slik at plassen utnyttes maksimalt. Hvis dere er i tvil om plassering ta kontakt med opplagsjefen. Alle båter skal merkes tydelig med navn, adresse og telefonnummer. Merkelapper og strips finnes i boksen på veggen av opplagsbrakken.

Boblehavn

 • Det er nå åpnet for å søke om plass i boblehavn. Etter søknadsfristen er utløpt vil man få tildelt plass.
 • Vi har masse ledig kapasitet i boblehavnen og eksterne er velkomne hos oss. Tips venner og kjente om dette!
 • Se regler for vinterhaven her.
 • Sommerhavnen avsluttes 25 september.

Styret har innhentet tilbud for å sette opp bom ved innkjørselen til opplagsplassen. Dette viser seg å bli forholdsvis kostbart (ca 150 000) og vil gå ut over planlagt oppgradering av brygge 1.Styret har derfor valgt ikke gå videre med dette, men vil heller se på en rimeligere løsning med kjetting/hengelås.

Nytt fra båtforeningen (8 August 2016)

Dato for båtopptak er nå klar. Det blir 15, 23 og 24 september. Søknadsskjema vil blir lagt ut senere i august.

Nytt fra båtforeningen (10 Mai 2016)

Vaktlisten for 2016 er lagt ut. Se  her.

Nytt fra båtforeningen (21 April 2016)

Felles dugnad for Nes Hageby båtforening og vel 10. Mai

Våren er kommet og båter skal på vannet. Derfor må vi gjøre havnen VÅR fin. Det blir dugnad tirsdag den 10 mai sammen med Nes Hageby Vel , som i fjor. Vi fikk mange tilbakemeldinger på at dette var hyggelig og effektivt.
Oppmøte er for båtforening er i havnen kl 1700.

Ta gjerne med utstyr som passer til dugnad. Vi skal reparere, olje, male, rake , renske kjøre bort rusk og rask og se til at havnen er i god stand til våren. Så skal vi kose oss med forfriskninger etc. Det pleier alltid å bli en hyggelig ” treff” for oss i foreningen.

Om du ikke kan denne dagen finnes det alltid flere ting som skal gjøres så bare meld deg til oss ( havnesjef Nils Sanner  41 30 15 56 eller formann nils j mortensen 92 68 86 18) så finner vi en dag som passer for det som skal gjøres.

Vel møtt til årets hyggeligste dugnad i DIN HAVN.
Styret i NHB

Båtplasslistene  for sommeren er lagt ut på webben.

 

Nytt fra båtforeningen (14 April 2016)

Det blir felles dugnad med vellet den 10 Mai. Hold av ettermiddagen.

 

Båtutsettet blir 27 og 28 April. Tidspunkter for den enkelte kan du finne her.

Opplagsplassen

Bunnstoff

For å unngå at bunnstoff smitter over fra en båt til en annen er det viktig at bunnstoffet er skikkelig tørt før utsettet.

Sikkerhet

Av sikkerhetsgrunner skal det ikke være biler eller barn på opplagsplassen under utsettet. Vi anmoder alle om å utvise forsiktighet og adlyde instrukser fra kranfører.

Båter på tilhenger

Alle med båter som ikke skal settes ut av kranbilen må fjerne sine båter senest tirsdag 26. april.

Opprydding og orden på opplagsplassen

Av hensyn til alle beboere, særlig opplagsplassens nærmeste naboer, er det viktig at opplagsplassen er ryddig. Alle har ansvar for at området der deres båt sto er skikkelig ryddet. Alt opplagsutstyr skal fjernes fra opplagsplassen så snart som mulig etter utsettet. Det er i strid med vedtektene å plassere båter, hengere eller annet løsøre på opplagsplassen uten at det er gitt særskilt tillatelse. Brudd på denne bestemmelsen er belagt med et gebyr på kroner 1000,-

Tomme tilhengere

Fra søndag 1. mai kan medlemmene plassere tilhengere avgiftsfritt innerst på plassen (mot idrettsbanen). Denne rettigheten gjelder kun for medlemmer av båtforeningen. Du må melde navn og tilhenger via http://www.neshageby.com/batforening/kontakt/ att: opplagssjef. Tilhengerne må også være tydelig merket med navn, adresse og telefonnummer. Bruk merkelappene som ligger i postkassen på opplagsboden.

Nytt fra båtforeningen (11 April 2016)

 • Det er nå vann på opplagsplassen
 • Båtplass-tildelingen blir publisert i løpet av uka på webb’en. Alle som har søkt har fått plass.

Tyveri av påhengsmotorer (28 Mars 2016)

Hei
Vi har fått melding fra Mellom Nes båtforening om at tyver har stjålet 8 påhengsmotorer fra opplagsplassen nederst i Solveien. Dere som har båt med påhengsmotor på vår opplagsplass bør sjekke vi har blitt utsatt for tyveri. Medlemmer som bor i nærheten bes om å følge med på biltrafikk  til/fra opplagsplassen.
Mvh
Styret i NHB

Generalforsamling i Nes Hageby Båtforening

Velkommen til Kirkestuen i Holmen kirke 7 April kl. 20:00
Gi beskjed til naboer (det er ikke sikkert at mail listen er komplett).
Linker til:
Dagsorden, Innkallelse og  årsberetning 2015 og budsjett 2016
Revisjon av regnskapet 2015

Vi minner også om at båtutsettet vil være 29 og 30 april. Det vil si at vinterhaven stenger torsdag 28 april. Båttilhengere må også flyttes fra opplagsplassen innen tirsdag 26 april.

Med vennligst hilsen
Styret i NHB

Nytt fra båtforeningen (8 mars 2016)

 • Båtsesongen nærmer seg og hvis dere vil ha plass i sommerhavnen, så må dere søke innen 20 mars. Dere kan søke her. Tips gjerne potensielle leietakere om havnen vår – det er alltid noe ledig plass.
 • Båtutsett vil være 29 og 30 april. Mer info kommer senere.
 • Årsmøtet vil bli avholdt torsdag 7 april. Formell innkalling blir sent ut før påske.
 • Vi søkte tidligere etter to kasserere til styret. Vi har fått en kandidat, men mangler fortsatt en. Informasjon om jobben finner du her. Det å være styremedlem i NHB er svært givende og hyggelig, og gir god kontakt mot alle som bor i området.
 • Styret har behov for å ha en oppdatert liste over aktive/passive medlemmer og deres mail/telefonnummer. Dere kan nå oppdatere dette på web’en vår. Se meny“Medlemmers kontaktinformasjon”.

 

Nes Hageby Båtforening søker kasserere (16 februar 2016)

Se beskrivelse av oppgaver og hvor man tar kontakt her.


Endring av aktiv/passiv status og kontaktinfo  (16 februar 2016)

Vi ønsker oppdaterte mail lister også for de som er passive medlemmer og som ikke søker båtplass.

Dette kan legges inn og endres i menyen  http://www.neshageby.com/medlemmers-kontakt-informasjon/

 

Nytt fra Nes Hageby Båtforening (14 februar 2016)

SØKNADSSKJEMA FOR Sommerhavn  2016 er nå åpent

 

Nes Hageby Båtforening er medlem av KNBF. Her finner du en link til informasjonbrevet deres fra september.

Med  hilsen fra

Styret i NHB