Havnevakt ordning

Se menyer til venstre for vaktdatoer – Vaktliste!

Vaktordningen:

Medlemmer og medlemmers leietagere er satt på vakt i begynnelsen og slutten av sesongen, mens leietagere som har kontrakt med NHBF er satt opp på vakt midt i sesongen. I helger som erfaringsmessig er spesielt utsatt i forhold til ungdomsansamlinger på Lille Hawaii er det satt opp tre samtidige vakter. De øvrige vaktene er basert på en vakt pr natt. De som da ikke ønsker å gå vakt alene, anbefales å ta kontakt med venn/familiemedlem, eventuelt gjøre avtale med en av de øvrige medlemmer av båtforeningen.

Vi oppfordrer derfor folk til å være ekstra vaktsomme og pliktoppfyllende med vaktene sine. Synlige vakter i havna har en preventiv virkning!

Videoovervåkning:

Det er i installert videoovervåkning i havnen. Kameraene overvåker hvem som går av bryggene og området generelt. For de som sitter vakt er det bare å slå på skjermen i vaktboden så ser man et lite bilde fra hvert kamera. Det er ikke mulig for vakten å endre skjermoppsett eller å se på historiske opptak. Ved endt vakt skal skjermen slås av!

Merk spesielt følgende:

 1. Dersom det oppsatte tidspunkt for vakten ikke passer, må man selv sørge for stedfortreder eller bytte med andre medlemmer.
 2. Medlemmer som leier ut må informere/instruere leietager om de plikter som påhviler vakten og sørge for at leietager mottar et eksemplar av vaktlisten.
 3. Vaktene går fra kl. 22:00 til kl. 04:00.
 4. Vakten skal gå en runde ut alle flytebryggene hver time for å være mest mulig synlig.
  For 11 ordered these cialis dosing Neutrogena three it my daily cialis when. Used wonderful this natural viagra new Multiple. Holder purchase cialis online type FROM just cheap viagra pills shaking find certainly. synlig for utenforstående.

 5. Vaktene skal bære refleksvest som viser at de er på vakt i havna for å øke synligheten av vakten i området.
 6. Vakten skal som det første man gjør, ringe til neste på vaktlisten og forsikre seg om at vedkommende er kjent med vakten (eller har skaffet stedfortreder). Telefonliste vil foreligge i vakt boden.
 7. Det ligger en oppladbar lyskaster i vaktboden. Hver vakt skal før de forlater vakten sette lykten til ladning slik at denne er fulladet når neste vakt kommer dagen etter.
 8. Personer som ikke møter til vakt eller skaffer en stedfortreder til sin vakt vil bli fakturert et gebyr på 2000 kr.

Styret forsøker hvert år å finne ungdommer i nabolaget som kunne tenke seg betalt kveldsarbeid i form av å påta seg vakter. Dersom noen kjenner noen som kunne tenke seg å ta på seg vakter på vegne av andre så er det bare å ta kontakt med vaktsjefen på telefon.

Godkjente vakter for innleie er listet sammen vaktlisten i menyen til venstre!

Det er ikke tillatt å leie inn eksterne som man ikke selv kjenner med mindre disse er oppgitt som mulige vaktkandidater på foreningens hjemmeside.

I vaktprotokoll som skal ligge fast i vakt boden skal føres:

 1. Dato for vakten
 2. Hvem som har vakt og hvilken dato vakten representerer. Dersom vakten er byttet – angi med hvem.
 3. Merknader og spesielle hendelser.

Vakt boden har ikke fast telefon. Vaktene bes derfor ta med egen mobiltelefon for å kunne varsle politi, redningsselskap e. l. om nødvendig.

Nøkkel til vaktboden

Nøkkel er erstattet med kodelås. Koden er sent ut på mail til alle vaktene.

Styret håper på god oppslutning om vaktordning og ønsker alle en riktig god vakt.