Havnevakt ordning

Medlemmer og medlemmers leietagere er satt på vakt i begynnelsen og slutten av sesongen, mens leietagere som har kontrakt med NHBF er satt opp på vakt midt i sesongen. Vi oppfordrer folk til å være ekstra vaktsomme og pliktoppfyllende med vaktene sine. Synlige vakter i havna har en preventiv virkning

Merk spesielt følgende:

 • Dersom det oppsatte tidspunkt for vakten ikke passer, må man selv sørge for stedfortreder eller bytte med andre medlemmer.
 • Medlemmer som leier ut må informere/instruere leietager om de plikter som påhviler vakten og sørge for at leietager mottar et eksemplar av vaktlisten.
 • Vaktene går fra kl. 22:00 til kl. 04:00.
 • Vakten skal gå en runde ut alle flytebryggene hver time for å være mest mulig synlig for utenforstående. Ved hendelser som innebærer forsøk på tyveri, hærverk e.l. bes vakten straks varsle politi.
 • Vaktene skal bære refleksvest som viser at de er på vakt i havna for å øke synligheten av vakten i området.
 • Vakten skal som det første man gjør, ringe til neste på vaktlisten og forsikre seg om at vedkommende er kjent med vakten (eller har skaffet stedfortreder). Telefonliste vil foreligge i vakt boden.
 • Styret ber vakten om å være obs på eventuelle ferskvannslekkasjer fra vannanlegg på bryggene.
 • Ved lekkasje, kontakt noen i styret.
 • Personer som ikke møter til vakt eller skaffer en stedfortreder til sin vakt vil bli fakturert et gebyr på 2000 kr.

  Styret forsøker hvert år å finne ungdommer i nabolaget som kunne tenke seg betalt kveldsarbeid i form av å påta seg vakter. Dersom noen kjenner noen som kunne tenke seg å ta på seg vakter på vegne av andre så er det bare å ta kontakt med vaktsjefen på telefon.

  Godkjente vakter for innleie er listet sammen vaktlisten i menyen til venstre!

  Det er ikke tillatt å leie inn eksterne som man ikke selv kjenner med mindre disse er oppgitt som mulige vaktkandidater på foreningens hjemmeside.

  I vaktprotokoll som skal ligge fast i vakt boden skal føres:

  • Dato for vakten
  • Hvem som har vakt og hvilken dato vakten representerer. Dersom vakten er byttet – angi med hvem.
  • Merknader og spesielle hendelser.

  Vakt boden har ikke fast telefon. Vaktene bes derfor ta med egen mobiltelefon for å kunne varsle politi, redningsselskap e. l. om nødvendig.

  Nøkkel til vaktboden er erstattet med kodelås. Koden er sent ut på mail til alle vaktene.

  Styret håper på god oppslutning om vaktordning og ønsker alle en riktig god vakt.