Velkommen til Nes Hageby Vel

Nes Hageby Velforening representerer om lag 200 husstander beliggende i rolige omgivelser på Nesbru. Vellet strekker seg over området fra Grønsundåsen i nord til Breiviklia i sør, og fra Nesbruveien i vest til badeplassen “Lille Hawaii” i øst. Vellet forvalter også flere fellesarealer til beste for beboerne området.

Informasjon om stort og smått i området legges også ut på Nes Hageby Vel’s sider på facebook: https://www.facebook.com/neshageby/.

Adresse:

Nes Hageby Vel

Postboks 77
1394 NESBRU

post@neshagebyvel.no

Nes Hageby Båtforening er en veldrevet og hyggelig småbåthavn i Nes Hageby Vel’s område. Alle grunneiere i Nes Hageby som har tilskjøtet rett til båtplass, er også medlem i Nes Hageby Båtforening. Informasjon om Nes Hageby Båtforening finner du her https://www.havneweb.no/neshageby/

Båtforeningens postadresse er:
Nes Hageby Båtforening
Grønsundveien 66
1394 NESBRU

På menyen til venstre finner du aktuell informasjon knyttet til velforeningen.


Beliggenhet                                                                                  Båtforeningens havneanlegg