Søknadskjemaer

SØKNADSSKJEMA FOR Sommerhavn  2017 er nå åpent

————————————————————————————————————————————–

Søknadsskjema for vinterhavn/opplag legges ut for utfylling ca 15. August hver sommer. Frist for levering av skjema er 9. September.

Søknadsskjema for sommerhavn legges ut for utfylling i løpet av Februar hvert år. Frist for innsending av skjema er 20. Mars.

MERK: De som ikke leverer søknadskjema innen fristen hver sesong er ikke garantert plass den sesongen, dette gjelder også medlemmer av foreningen!