Behovsanalyse – fellesarealer NHV

I Nes Hageby Vel har vi flere fine fellesaraler, små og store med forskjellige kvaliteter og potensiale. Hvordan vi forvalter og utvikler disse områdene har stor betydning for nærområdet vårt.
For å utarbeide en langsiktig, prioritert plan for utvikling av disse områdene i tråd med beboernes ønsker og behov, trenger vi dine innspill!
Undersøkelsen finner du her: https://app.easyquest.com/q/Ep43F
Vellets beboere er en sammensatt gruppe. Fellesområdene skal være til glede for alle. Vi håper derfor at så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen slik at vi får et godt underlag å jobbe videre med. I undersøkelsen har vi definert delområder hvor vi ber om konkrete innspill på hva du mener disse kan inneholde.
Hva kunne du ønske deg? Er det konkrete praktiske tiltak som bør på plass? Vi har satt opp noen forslag og et åpent felt dersom ingen av disse passer deg.Skriv hva du vil, men tenk gjerne at det skal være realiserbart og til glede for mange! Beskriv gjerne funksjon, innhold eller aktivitet framfor konkret utforming. Hvordan fellesområdene henger sammen og hvordan man beveger seg mellom dem og ellers i nærområdet vårt er viktig for alle; barn på sykkel til venner, på vei hjem fra lekeplassen om kvelden, på vei til bussen, med barnevogn til Lille Hawaii eller med båtbagasje i tralle. Styret ønsker å jobbe for god tilgjengelighet, framkommelighet og trafikksikkerhet for alle og ser dette i sammenheng med utviklingen av fellesområdene.
Hva er dine behov? Er det et skummelt kryss som gjør deg bekymret? Du finner også et punkt for innspill om dette og andre ting om du har noe på hjertet…
Lykke til! Vi hører fra deg :)
Hilsen Styret i Nes Hageby Vel