Nes Hageby Vel – Nyheter

ØSTERS DUGNAD Torsdag 17. juni 16.00 – 18.00

Kjære alle i Nes Hageby Vel.

Vi er så heldige å ha en flott strand, brygger og strandlinje ut mot Grønnsund, men dessverre innvaderes også vår lille kyst av Stillehavsøsters. Vi må derfor forsøke å holde bestanden nede, slik at den ikke ødelegger denne “perlen”. Det er en fin tid å ta skjellene på nå, rett før gyting. Dessuten er vannet godt å vasse i, og iflg tidevannstabell er det fjære. Skjellene skal vi legge til tørk på et bestemt sted på land.

Vi inviterer derfor alle i Nes Hageby Vel, familier, barn, voksne, til en øster-sdugnad

TORSDAG 17. juni fra 16.00 – 18.00

De som samler mest ( antall kg) i løpet av dugnaden vinner premie.

Premie til de 3 beste lag/plukkere. Gå sammen i små korona -grupper, med familen, eller alene. Ta med bøtte og skrutrekker til å få løs skjell fra stener. Lurt med hansker da skjellene er skarpe, gå med sko.

Registrering av deltakere, veiing av bøtte, premieutdeling og servering av pølser og brus ved båthuset ved brygge 3. Velkommen

Med vennlig hilsen

Nes Hageby Vel

Betal kontigenten – bidra til ditt eget nærmiljø!

Hvorfor betale kontigent til vellet du bor i?
Kontigenten er med på å holde alle våre fellesarealer i god stand. Lille Hawaii, området rundt ballbingen og sandvolleyballbanen, og alle små og store flekker av fellesarealer trenger vedlikehold. Kontigenten dekker også vellets forsikringer, strøm og andre driftskostnader som er viktige for oss alle.

E18 saksdokumenter Slependen – Holmen


Saksdokumenter
- Oppsummering av konsepter – Slependen-Høn
- Protokoll innledende siling
- Planprogram E18-korridoren i Asker
- Saksfremlegg innledende siling
- Silingsnotat Høn-Slependen.

Tegninger Holmen og Nesbru
- O215_-mai-2014
-  O213_mai-2014
-  O212_mai-2014
-  O-222_mai-2014
-  O-232_mai-2014
-  O-225_mai-2014
-  O-223_mai-2014
-  O212_mai-2014-r
O-235_mai-2014
-  O-233_mai-2014

Mer informasjon finnes på Asker kommunes nettsider.

Informasjon om grunnundersøkelser i området (09.12.2013)

I tiden som kommer vil Veivesenet drive grunnundersøkelser og grunnborringer i området.
Berørte eiendommer skal ha fått informasjon per post.

Informasjon på Asker kommunes nettsider om grunnundersøkelsene – klikk her.
Informasjonsside om E-18 på Asker kommunes nettsider – klikk her.

Dokumenter om grunnundersøkelsen finnes også her: Grunnundersøkelser for E18 i sentrale Asker_info til nett, Eiendomskart_Asker_grunnboringer_2013_11_12, Grunnboringer_E18_Asker_nov_des_2013.

Informasjon om E-18-utbygging. (10.09.2013)

Møte med Statens Vegvesen om forholdene for gående og syklende Slependen/Billingstadsletta.
2013 06 05 møte med Nes Hageby vel om Slependen

Parsell Slependen – Holmen.
Møte med gruppe Slependen – Holmen E18 Asker 21.05.2013

E-18 gjennom Asker kommune – kontaktgruppe Slependen-Holmen.
Referat 2013 05 21 E18 gjennom Asker kommune kontaktgruppe Slependen Holmen

Nes Hageby Vel

Postboks 77
1394 NESBRU

E-post: nhv@neshageby.com