Nes Hageby Vel – Nyheter

Generalforsamling i Nes hageby vel

Innkalling har blitt sendt ut per e-post til alle medlemmer, eller distribuert per post til de av våre medlemmer som ikke disponerer e-post, innenfor innkallingsfristen.

Sted: Holmen Kirke, Kirkestuen
Tid: Torsdag 26. mars 2015, kl. 18.30

Vel møtt!

Betal kontigenten – bidra til ditt eget nærmiljø!

Hvorfor betale kontigent til vellet du bor i?
Kontigenten er med på å holde alle våre fellesarealer i god stand. Lille Hawaii, området rundt ballbingen og sandvolleyballbanen, og alle små og store flekker av fellesarealer trenger vedlikehold. Kontigenten dekker også vellets forsikringer, strøm og andre driftskostnader som er viktige for oss alle.

We Want YOU! – Vær med og opprettholde et levende nærmiljø!

Styret i Nes hageby vel trenger deg! To plasser er ledige fra neste generalforsamling på nyåret.

- Styresekretær som fører referater og koordinerer små og store oppgaver.
- Webansvarlig som holder i utsendelser av fellesmail og oppdateringer på neshageby.com med mere.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med oss på nhv@neshageby.com
Vi kan tilby et hyggelig styremiljø, og en unik sjanse til å bli bedre kjent med lokalmiljøet og de fantastiske menneskene som bor der.

Retningslinjer for Trepleie
- Se retningslinjer her.

E18 saksdokumenter Slependen – Holmen


Saksdokumenter
- Oppsummering av konsepter – Slependen-Høn
- Protokoll innledende siling
- Planprogram E18-korridoren i Asker
- Saksfremlegg innledende siling
- Silingsnotat Høn-Slependen.

Tegninger Holmen og Nesbru
- O215_-mai-2014
-  O213_mai-2014
-  O212_mai-2014
-  O-222_mai-2014
-  O-232_mai-2014
-  O-225_mai-2014
-  O-223_mai-2014
-  O212_mai-2014-r
O-235_mai-2014
-  O-233_mai-2014

Mer informasjon finnes på Asker kommunes nettsider.

Vårdugnaden 2013.
Vi arrangerer vårdugnad mandag 28. april 2014 kl. 18.00 – 21.00.
Vi håper så mange som mulig kan bidra, og som i fjor så får vi containere KUN for grønt avfall.
Vi vil ha 4 containere (1-4 på kartet) som ankommer 25. april,  og 2 (5-6 på kartet) som kommer 28. april.
De to siste skal kun brukes i forbindelse med selve dugnaden.

Se full innkalling til dugnad her.

Se oppgaver for dugnaden her.

Vel møtt!

Generalforsamling 2014.
Det ble arrangert generalforsamling for Nes hageby vel torsdag 6.mars kl. 1930 i Holmen kirke.
Les referatet her.

Informasjon om grunnundersøkelser i området (09.12.2013)

I tiden som kommer vil Veivesenet drive grunnundersøkelser og grunnborringer i området.
Berørte eiendommer skal ha fått informasjon per post.

Informasjon på Asker kommunes nettsider om grunnundersøkelsene – klikk her.
Informasjonsside om E-18 på Asker kommunes nettsider – klikk her.

Dokumenter om grunnundersøkelsen finnes også her: Grunnundersøkelser for E18 i sentrale Asker_info til nett, Eiendomskart_Asker_grunnboringer_2013_11_12, Grunnboringer_E18_Asker_nov_des_2013.

Naturisbaner – sesongen 2013/2014.
Se oversikten her – Naturisbaner.

Informasjon om E-18-utbygging. (10.09.2013)

Møte med Statens Vegvesen om forholdene for gående og syklende Slependen/Billingstadsletta.
2013 06 05 møte med Nes Hageby vel om Slependen

Parsell Slependen – Holmen.
Møte med gruppe Slependen – Holmen E18 Asker 21.05.2013

E-18 gjennom Asker kommune – kontaktgruppe Slependen-Holmen.
Referat 2013 05 21 E18 gjennom Asker kommune kontaktgruppe Slependen Holmen

Status graving på gangvei
Både høyspent og lavspent er nå nedgravd på strekket fra Grønsundveien til Breiviklia. Etterarbeider med bla å rigge ned gammelt utstyr er fortsatt under arbeid. Bilsperre er montert på gangveien. Noe etterarbeider gjenstår også her.

NB!
Selv etter at bilsperren er kommet opp har vellet fått flere henvendelser om ulovlig kjøringpå gangvei. Vellet oppfordrer til å la være å kjøre innpå gangveien. Husk at  både barn og syklister som ferdes her antar dette er bilfritt, og dermed kan det oppstå farlige situasjoner når man møter kjøretøy på gangveien. Dette gjelder både biler og mopeder.

Snegleåret som forsvant
Vi har ikke fått noen meldinger om store mengder brunsnegler i sommer. Men kom gjerne med tilbakemeldinger og erfaringer til oss, så vi kan lage en egen informasjonsside for tiltak mot brunsneglene.

Anonymt klagebrev om hundehold
Vi har fått inn et anonymt brev om hundehold i vårt vel. Vi gjengir ikke brevet i sin helhet, men essensen i klagen er at hunde-eiere bes om å ta hensyn til følgende:

- Det er båndtvang og hunde-eiere har ansvar for å holde sin hund i bånd til alle tider.
- Løse hunder medfører ofte rop fra hunde-eiere, og kan være sjenerende spesielt tidlig morgen eller sen kveld.

Nes Hageby Vel

Postboks 77
1394 NESBRU

E-post: nhv@neshageby.com