Personvernerklæring for Nes Hageby Vel


INNLEDNING
Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger Nes Hageby Vel behandler og hvordan disse opplysningene håndteres.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Nes Hageby Vel ved styrets leder er ansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger

OVERSIKT OVER PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES
Nes Hageby lagrer følgende opplysninger om foreningens medlemmer:
- navn
- postadresse
- epostadresse
- telefonnummer

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
Nes Hageby Vel oppbevarer personopplysninger om foreningens medlemmer for å kunne sende ut følgende:
- innkalling til Generalforsamling og andre møter i foreningens regi
- referat fra Generalforsamling og andre møter i foreningens regi
- medlemskontingent

Nes Hageby Vel skal ikke videreformidle eller selge informasjon fra foreningens medlemsregister.

OPPBEVARING OG SLETTING
Nes Hageby Vel oppbevarer ovennevnte personopplysninger i foreningens regnskaps- og epostsystem.

Personopplysninger slettes når et medlem flytter fra Nes Hageby Vel’s område.