Innkalling og referat fra generalforsamlinger

 

- 2018 -

 

- 2017 -

Innkalling til Generalforsamling 2017

Referat Generalforsamling 2017

Årsberetning 2016

Innkomne-saker 2017 (vedlegg)

Regnskap 2016 og budsjett 2017

Revisjonsberetning 2016

- 2016 -

Referat Generalforsamlingen 2016

Innkalling til Generalforsamling 2016

Årsberetning 2015

Innkomne-saker 2016

 


- 2015 -

Referat Generalforsamlingen 2015

Innkalling til Generalforsamling 2015

Årsberetning 2014- 2014 -


Referat Generalforsamlingen 2014

Innkalling til Generalforsamling 2014- 2013 -

Innkalling_årsberetning_innstilling_genealforsamling 2013

Referat årsmøte 2013- 2011 -


NES HAGEBY VEL årsberetning_for2011_innkomne_forslag_valgkomiteen- 2007 -

Referat fra generalforsamling 2007- 2005 -


Årsberetning 2005 og innkalling årsmøte 2006
Referat fra generalforsamling 2005- 2004 -


Årsberetning 2004 og inkalling årsmøte 2005- 2003 -Referat fra Generalforsamling 12. februar 2003
Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling 2003
Referat fra ekstraordinær Generalforsamling 2003
Årsberetning 2003 og inkalling til årsmøte 2004- 2002 -Innkalling til Generalforsamling 2003, med Årsberetning 2002
Referat fra Generalforsamling 26. februar 2002- 2001-Innkalling til Generalforsamling 2002, med Årsberetning 2001- 2000 -


Innkalling til Generalforsamling 2001, med Årsberetning 2000Innkalling til Generalforsamling 2003, med Årsberetning 2002
Referat fra Generalforsamling 26. februar 2002


- 2001-


Innkalling til Generalforsamling 2002, med Årsberetning 2001


- 2000 -


Innkalling til Generalforsamling 2001, med Årsberetning 2000