Innkalling og referat fra generalforsamlinger

-2021-

Generalforsamling 04. mars – på Teams
Innkalling – Generalforsamling NHV 04.mars
Årsberetning NHV – 2020
Du finner alle vedleggene ved å klikke her

Godkjent referat med underskrift fra GF 04. mars

Regnskap 2020 og revidert budsjett 2021 – etter GF 04.03

 

-2020-

Ekstraordinær generalforsamling:

Referat – ekstraordinær generalforsamling – 30.06.2020

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 30.06.2020
(Holmen Kirke)

Smittevernsregler – Holmen Kirke

Vedlegg 8 – Situasjonsplan Grønska – Alternativ 1
Vedlegg 8 – Situasjonsplan Grønska – Alternativ 2

Referat fra generalforsamling 26.05.2020

Generalforsamling:

Innkalling til Generalforsamling 2020

Vedlegg 6 – Mulighetsstudie – fellesarealer og flerbrukshus

Digitalt årsmøte i Nes Hageby Vel

Årsmøtet vil bli avholdt 26/5 kl. 19-20 og vil foregå som et nettmøte på Teams. De som ønsker å delta må svare med aktuell mailadresse, så vil dere motta invitasjon (pr mail) med møtelink.

Svar sendes til nhv@neshageby.com

 

- 2019 -

Revisjonsberetning 2018

 

- 2018 -

 

- 2017 -

Innkalling til Generalforsamling 2017

Referat Generalforsamling 2017

Årsberetning 2016

Innkomne-saker 2017 (vedlegg)

Regnskap 2016 og budsjett 2017

Revisjonsberetning 2016

- 2016 -

Referat Generalforsamlingen 2016

Innkalling til Generalforsamling 2016

Årsberetning 2015

Innkomne-saker 2016

 


- 2015 -

Referat Generalforsamlingen 2015

Innkalling til Generalforsamling 2015

Årsberetning 2014- 2014 -


Referat Generalforsamlingen 2014

Innkalling til Generalforsamling 2014- 2013 -

Innkalling_årsberetning_innstilling_genealforsamling 2013

Referat årsmøte 2013- 2011 -


NES HAGEBY VEL årsberetning_for2011_innkomne_forslag_valgkomiteen- 2007 -

Referat fra generalforsamling 2007- 2005 -


Årsberetning 2005 og innkalling årsmøte 2006
Referat fra generalforsamling 2005- 2004 -


Årsberetning 2004 og inkalling årsmøte 2005- 2003 -Referat fra Generalforsamling 12. februar 2003
Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling 2003
Referat fra ekstraordinær Generalforsamling 2003
Årsberetning 2003 og inkalling til årsmøte 2004- 2002 -Innkalling til Generalforsamling 2003, med Årsberetning 2002
Referat fra Generalforsamling 26. februar 2002- 2001-Innkalling til Generalforsamling 2002, med Årsberetning 2001- 2000 -


Innkalling til Generalforsamling 2001, med Årsberetning 2000Innkalling til Generalforsamling 2003, med Årsberetning 2002
Referat fra Generalforsamling 26. februar 2002


- 2001-


Innkalling til Generalforsamling 2002, med Årsberetning 2001


- 2000 -


Innkalling til Generalforsamling 2001, med Årsberetning 2000